Presentation

Sedan våren 2010 är jag doktorand i idéhistoria på Stockholms universitet. Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln The Ends of Ideology. Post-political Visions from the Second World War to the Age of Globalization och undersöker debatter om de politiska ideologiernas död från 1950-talet fram till Berlinmurens fall. Avhandlingen är planerad att vara färdig under 2015.

2013 medverkar jag i antologin Making Cultural History. New Perspectives on Western Heritage (Nordic Academic Press) med artikeln ”A plea for anachronism”.

Som frilansskribent ägnar jag mig gärna åt politisk teori, nätpolitik och antirasism.

E-mail: daniel.strand [at] idehist.su.se
Tel: +46 76 555 49 22.

Annonser